مسابقات دوندگی

دونده ایرانی فرزانه فصیحی، که رکورددار دو ۶۰ متر زنان دارد، در مسابقات دوندگی صربستان در مسابقه ۳۰ متر با رکورد ۲٫۳۱ ثانیه قهرمان شد.

فرزانه فصیحی، دونده ایرانی، با رکورد جدید ۲۱٫۹ ثانیه در ۳۰ متر به عنوان قهرمانی این مسابقات بین المللی رسید.

زن ایرانی قبلاً در همان مسابقات با زمان ۵٫۲۰ ثانیه عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود.

وی از پاییز سال گذشته تمرینات خود را در جمهوری صربستان آغاز کرد، در مسابقات مختلفی شرکت کرد، رکوردهای خوبی را ثبت کرد و سپس به باشگاه پاک صرب پیوست.

 

به «دختر باد» مشهور است

 

فرزانه با کسب عنوان قهرمانی مسابقات دوندگی صربستان رکورد را در مسابقه ۱۰۰ متر که مریم طوسی ایرانی قبلاً در مسابقات دو و میدانی ایران بدست آورده بود، شکست.

این دوومیدانی ایران پیش از این رکورد ایران در مسابقه دو سرعت را داشت و توانست دوندگان بزرگ آسیایی مانند دونده “GA” قزاقستان را شکست دهد.

وی پیش از این در مسابقات قهرمانی باشگاه فوتسال صربستان با رکورد ۳٫۲ ثانیه در ۵۰ متر قهرمان شد.

دختر باد برای ثبت بلیط مقدماتی خود در مسابقات دو و میدانی داخل سالن جهان، موفق به شکستن رکورد قبلی خود  شد و در سال ۲۰۱۳، وی در مسابقات فوتسال قهرمانی داخل سالن آسیا به مدال برنز رسید.