سرکوب مخالفان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، جاوید رحمان، از وضعیت حقوق بشر در ایران، تعداد زیاد اعدام ها، سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی و بدرفتاری با اقلیت ها ابراز تاسف کرد.

رحمان در جلسه ای که به طور مجازی برگزار شد، گفت: «واقعیت غم انگیز وضعیت حقوق بشر در ایران با نقض وحشتناک و ادامه حمایت از عاملان همراه است».

  •  اعدام‌ شهروندان عرب‌، بلوچ و کودکان

وی همچنین اشاره کرد که حداقل ۳۰۴ نفر در تظاهرات و اعتراضات آبان ۹۸ در ایران کشته شده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار داشت: «غیر قابل تصور است كه دولت ایران هنوز تحقیقات درستی در مورد استفاده از خشونت و بی رحمی برای سرکوب مخالفان و تظاهرکنندگان انجام نداده باشد و حتی هیچ کس تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است».

جاوید رحمان در “گزارش شفاهی” خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، صدور و اجرای احكام اعدام، به ویژه اعدام شهروندان عرب، شهروندان بلوچ و كودكان را محكوم كرد.

  • هدف گرفتن روزنامه‌نگاران ایران 

وی با ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا در ایران گفت: «واکنش غیرشفاف و ناکافی ایران در برابر شیوع کرونا بحران را تشدید کرده است».

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه استفاده از اعدام کودکان و اعدام های مخفی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده اند.

آنها همچنین نگرانی خود را در مورد هدف قرار دادن روزنامه نگاران ایرانی توسط رژیم ایران در مناطق مختلف جهان و افزایش تهدیدشان به مرگ ابراز داشتند.