وزیر بهداشت

وزیر بهداشت ایران، سعید نمکی، در مورد شیوع سریع جهش انگلیسی ویروس کرونا در استان خوزستان، جنوب غربی ایران هشدار داده است و گفت که طوفان شدیدتری از ووهان چین این شهرستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نمکی در بیانیه ای به وی در کنفرانس ویدیویی برای بحث در مورد مکانیزم مقابله با کرونا در تعطیلات نوروز افزود: «اگر ویروس در چندین استان شیوع پیدا کند، همانطور که اکنون در خوزستان است، نمی توانیم روی ظرفیت سیستم بهداشتی حساب کنیم». 

وزیر بهداشت اظهار داشت: «در خوزستان طی ۷۲ ساعت گذشته، ۷۸ نفر از اعضای کادر پزشکی ایران به جهش جدید کرونا آلوده شدند و متأسفانه نمی توانیم به سرعت پرسنل پرستاری را از شهری به شهر دیگر جایگزین کنیم».

وی همچنین توضیح داد: «وقتی ۳۰٪ از كادرهای ما طی چند روز به ویروس آلوده می شوند، سیستم ضعیف می شود و این صحنه قابل مدیریت نیست».

دکتر نمکی همچنین در مورد خرید واکسن صحبت کرد و گفت: «برخی تصور می کنند جمهوری اسلامی در خرید واکسن ناموفق بوده و قصور کردیم».

وی تاکید کرد: «این این برداشت ها غلط است زیرا ژاپن، دوست و هم‌پیمان آمریکا، چند روز پیش این واکسن را خریداری کرد و کانادا نیز این واکسن را به مقدار محدود خریداری کرد». 

این اظهارات در حالی صورت گرفت که روزنامه ژاپنی “تایمز” گزارش داد ژاپن پس از تأیید واکسن فایزر، در بهمن ‌ماه شروع به واکسیناسیون کادر پزشکی خود کرد. و کانادا همچنین تزریق واکسن فایزر را در سالمندان و کارمندان پزشکی در آذر گذشته آغاز کرد».