لغو تحریم‌های آمریکا

مجید تخت‌روانچی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد گفت که تا بازگشت واشنگتن برای انجام تعهدات خود در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل نیازی به مذاکره نیست و گفت که تحریم‌های آمریکا باید ظرف سه ماه آینده لغو شود.

تخت‌روانچی توضیح داد: «اگر این کار طی سه ماه آینده انجام شود، ایران به تعهدات خود با توافقنامه برجام عمل می کند».

وی اظهار داشت که اقدامات ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته ای باعث تشدید تنش ها نشد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در مورد سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران صحبت کرد و تأکید کرد که ادعاهای مربوط به لغو  تحریم‌های آمریکا طی سه ماه آینده فقط در قالب توافقات صورت گرفته با وی در تهران بوده است.

وی اظهار داشت که دولت آمریکا در اقدامی یکجانبه در ۱۷ اردیبهشت ۹۷ با نقض مقررات بین المللی از توافق هسته ای ایران خارج شد و خطرناکترین تروریسم اقتصادی را به مردم ایران تحمیل کرد.

مجید تخت‌روانچی ادامه داشت که ه با آمدن جو بایدن و دولت وی به ریاست جمهوری، موضوع بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای برجام دوباره مطرح شد.

وی افزود: «دولت آمریکا تاکنون فقط می خواهد با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند و تأکید می کند که هیچ تحریمی را لغو نخواهد کرد».