محیط زیست

صبح امروز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان برای عباسعلی دامن‌گیر مدیرکل اسبق محیط زیست استان سمنان، ۱۰ سال حبس در دادگاه صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان، محمد شریف ابراهیمی، گفت که مدیرکل سابق محیط زیست استان سمنان پس از ارتکاب تخلفات و بی نظمی های مالی در اسفند ۱۳۹۷ دستگیر شد و پس از تحقیقات لازم در دادگستری به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

حکم صادره در مورد مدیرکل سابق محیط زیست سمنان قطعی است

 

ابراهیمی گفت «حکم علیه مدیرکل سابق محیط زیست استان سمنان قطعی است و معاون وی به پنج سال زندان محکوم شد».

وی افزود که سایر افراد درگیر در این پرونده نیز به ۲۰ و ۲۱ ماه زندان محکوم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان افزود که قوه قضاییه به طور فعال در حال ارتقای سلامت فضاهای اداری و مبارزه با فساد مالی در سراسر استان است.

 

پیگیری دقیق قضایی

 

وی تاکید کرد: «در اجرای دستورالعمل های صادر شده توسط رئیس قوه قضائیه، قوه قضاییه توجه ویژه ای به کنار گذاشتن رفتار مسئولان و مدیران دارد».

ابراهیمی تأکید کرد كه عدم نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران و مسئولان، به ویژه مقامات ارشد، منجر به تضییع اموال دولت می شود.