مشروب تقلبی
مشروب تقلبی،دختر ۱۲ ساله را به کشتن داد

مشروب تقلبی،دختر ۱۲ ساله را به کشتن داد، بازپرس کشیک قتل پایتخت اخیراً از مرگ یک دختر نوجوان و دوست 28 ساله اش در بیمارستان پایتخت مطلع شد.

مشروب تقلبی،دختر ۱۲ ساله را به کشتن داد

بازپرس کشیک قتل پایتخت اخیراً از مرگ یک دختر نوجوان و دوست 28 ساله اش در بیمارستان پایتخت مطلع شد.

پس از اعلامیه ، تحقیقات آغاز شد و تحقیقات اولیه نشان داد که زن جوان قبل از مرگ از مردی به نام هووشنگ مشروبات الکلی خریداری کرده است و نوشیدن آن وضعیت او و مهمان 12 ساله اش را بدتر کرده است.

اما تحقیقات نشان داد که الناز ، دختری 12 ساله پس از جدایی والدین با مادر بزرگ خود زندگی می‌کرده و از طریق دوستش فرنوش با خاله او که زنی ۲۸ ساله بود دوست شده است.

دستگیری یک انتحاری در تهران

رئیس پلیس تهران: در چند روز گذشته ، فردی خرابکار که بر اساس هدایت معاندان قصد خرابکاری داشت با تیزهوشی همکاران در عوارضی تهران دستگیر شد.

این شخص حامل سلاح ، جلیقه انفجاری ، مواد محترقه ، ریموت کنترل و سایر امکاناتی بود که همکاران من در آن دخیل بودند و با هزینه همکارانش ، در یک اقدام اضطراب و دلهره‌آور درحالیکه تجهیزات خود را نشان می‌داد و هر لحظه قصد عملیات انتحاری داشت، دستگیر شد

سرگردی با رشادت خود را به سمت این فرد پرتاب کرد ، در آن زمان بمب خنثی شد و هفته گذشته این طرح توسط همکاران پلیس تهران بزرگ خنثی شد.