روحانی
روحانی: صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای برای ما مهم است

روحانی: صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای برای ما مهم است، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: یکی از مهمترین موضوعات ما ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای است،

روحانی: صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای برای ما مهم است

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: یکی از مهمترین موضوعات ما ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای است، اگر صلح آمیز بودن به خطا برود اشتباه کرده ایم. این سیاست دفاعی مربوط به رهبری و اخلاق اسلامی است.
ما محکم در برجام هستیم ، ممکن است تعهدات خود را کاهش دهیم ، اما اصل برجام را قبول داریم.
روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل برای ما بسیار مهم است.

روحانی: خدشه در توافق دولت و آژانس بازی در زمین دشمن است

رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز چهارشنبه ، بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی ، گفت كه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت وی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بازی در سرزمین دشمن است

آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: “اگر کسی بخواهد توافق نامه بین دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را نقض کند ، پس او در خاک دشمن بازی می کند و روشن است که اهداف دیگران در اینجا اجرا می شود.

آقای روحانی در اظهارات خود به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: “هیچ قوه‌ای حق دخالت در امور سایر قوا را ندارد. ما دخالت نمی کنیم زیرا این سه قوه مستقل هستند.”