ایران و کره جنوبی
توافق ایران و کره جنوبی در خصوص انتقال منابع ارزی ایران

توافق ایران و کره جنوبی در خصوص انتقال منابع ارزی ایران، در جلسه ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد ، رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران در مورد نحوه انتقال و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کرده اند.

توافق ایران و کره جنوبی در خصوص انتقال منابع ارزی ایران

در جلسه ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد ، رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران در مورد نحوه انتقال و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.

در این جلسه توافقات لازم در مورد انتقال منابع به مقصد مورد نظر توافق شد و تصمیمات بانک مرکزی در مورد میزان منابع منتقل شده و بانک های مقصد به طرف کره ای اعلام شد.

سفیر کره جنوبی در ایران اعلام کرد: کشور وی آماده است تمام اقدامات لازم را برای استفاده از تمام منابع بانکی ایران در کره جنوبی انجام دهد و هیچ گونه سقف و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

مذاکرات ایران با کره جنوبی برای آزادسازی پول های بلوکه شد

عبدالناصر همتی ، رئیس بانک مرکزی ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی ، اظهار داشت: “اگرچه جمهوری اسلامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری استقبال می کند ، پیگردهای حقوقی بانک برای مطالبات غرامت بانک‌های کره ای در سال‌های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود. طرف کره ای باید تلاش زیادی کند تا این سابقه منفی از بین برود.

مذاکرات ایران با کره جنوبی برای آزادسازی پول های بلوکه بانک مرکزی ، و این در ماه های اخیر چندین بار انجام شده است و در سفر هیئت کره ای به ایران ، این موضوع در دستور کار اصلی جلسات بانک مرکزی بود.