بهنام محجوبی
بهنام محجوبی به کما رفت

بهنام محجوبی به کما رفت، مصطفی دانشجو ، وکیل تعدادی از دراویش گنابادی ، صبح روز دوشنبه از وخامت حال بهنام محجوبی، درویش زندانی در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان خبر داد.

بهنام محجوبی به کما رفت

وکیل تعدادی از دراویش گنابادی ، صبح روز دوشنبه از وخامت حال بهنام محجوبی، درویش زندانی در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان خبر داد.

در یک توییت ، آقای دانشجو از کادر پزشکی در زندان اوین و مسئولانش انتقاد کرد و آنها را به “عدم موفقیت در روند درمان” بهنام محجوبی و “بی ‌تدبیری” در نگه داشتن وی در زندان متهم کرد.

وی با اشاره به هشدارهای قبلی خود در مورد سلامتی آقای محجوبی نوشت: “من چندی قبل هشدار دادم ، اما اکنون گزارش هایی از بدتر شدن وضعیت بهنام محجوبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان لقمان وجود دارد.

بهنام محجوبى به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد

بهنام محجوبی ، درویش گنابادی زندانی ، به دلیل مسمومیت دارویی ، شنبه ۲۵ بهمن‌ماه از زندان اوین به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.

گزارش شده است که یک افسر در زندان اوین به خانواده آقای محجوبی در بیمارستان گفت که وی در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان در کما است.

بهنام محجوبی ، زندانی درگنابادی ، ساعت 4:00 بامداد شنبه 25 بهمن از زندان اوین به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.

آقای محجوبی که هم اکنون به دلیل مسمومیت در این بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه تحت معالجه قرار دارد ، حال وی خوب نیست.