زینب جلالیان
عفو بین الملل: زندانی کرد زینب جلالیان زیر شکنجه است

عفو بین الملل: زندانی کرد زینب جلالیان زیر شکنجه است، مأمورین وزارت اطلاعات از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی جلوگیری کرده و وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا وی را مجبور به “اعتراف” به خودش در مقابل دوربین فیلمبرداری کند.

عفو بین الملل: زندانی کرد زینب جلالیان زیر شکنجه است

مأمورین وزارت اطلاعات از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی جلوگیری کرده و وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا وی را مجبور به “اعتراف” به خودش در مقابل دوربین فیلمبرداری کند.

این محرومیت عمدی از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی باعث درد شدید وی شد ، به ویژه اینکه وی از شرایط وخیم سلامتی ، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از ویروس کرونا رنج می برد.

محرومیت عمدی زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ، زمانی که زندان های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه گیر كوويد۱۹ بود ، مقامات وزارت اطلاعات زندانی کرد ایرانی زینب جلالیان را به چهار زندان در سراسر کشور منتقل کردند.
آنها با نقض اصل منع مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری ها ، وی را برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگه داشته و عمداً دسترسی وی را به مراقبت های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده اند.

وزارت اطلاعات دسترسی به مراقبت های پزشکی کافی را مشروط به انتقال زندانی نزدیک به خانواده اش در استان آذربایجان و قطع انتقام‌جویانه علیه او در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف»؛ ابراز پشیمانی و همکاری کند