خودکشی
خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد

خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد، اين دختر روز دوشنبه ، ۲۰ بهمن‌ماه، در روستای ده قاضی ، بخش داشموک ، استان کهگیلویه و بویراحمد به دار آویخته شد، وجان خود از دست داد.

خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد

اين دختر روز دوشنبه ، ۲۰ بهمن‌ماه، در روستای ده قاضی ، بخش داشموک ، استان کهگیلویه و بویراحمد به دار آویخته شد، وجان خود از دست داد.

به گفته مسعود انصاری ، دهیار از روستای ده قاضی ، خانواده این کودک که در یک خانه 12 متری زندگی می کنند ، بسیار فقیر هستند و پدر خانواده هیچ درآمدی ندارد.

آقای انصاری همچنین گفت که حدود 80 خانوار در این روستا زندگی می کنند که اکثر آنها از وضع مالی بسیار ضعیف هستند.

وی با اشاره به فقر شدید ، نبود برق ، آب ، گاز ، مدارس راهنمایی و وجود فرهنگ مردسالاری گفت که دختران و زنان در ديشموک خودکشی کردند اما این اولین خودکشی در روستای ده‌قاضی بود.

دلایل خودکشی این دختر؟

تاکنون گزارشی از دلایل خودکشی این کودک گزارش نشده است ودهیار روستای ده‌قاضی فقط گفت: “این دختر حتی یک تلفن ساده هم نداشت که بگوید برای خودکشی آموزش دیده است.” به نظر می رسد که دختر در ذهن خود به فکر خودکشی نبود و صحنه خودکشی نشان می دهد که او در این زمینه آموزش دیده است

تقی رستم وندی ، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ، بدون استناد به آمار دقیق ، از تاریخ 19 بهمن ماه از افزایش خودکشی در افراد زیر 18 سال و بالای 60 سال در ایران خبر داد.