دوچرخه‌سواری زنان
نماینده اصفهان: جان ما در مقابله با دوچرخه‌سواری زنان به لب رسیده است!

نماینده اصفهان: جان ما در مقابله با دوچرخه‌سواری زنان به لب رسیده است، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت: “شهردار اصفهان چندین سال است که از رفتارهای غیرقانونی مانند دوچرخه سواری دختران دفاع می کند.”

نماینده اصفهان: جان ما در مقابله با دوچرخه‌سواری زنان به لب رسیده است!

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت: “شهردار اصفهان چندین سال است که از رفتارهای غیرقانونی مانند دوچرخه سواری دختران دفاع می کند.”

ابوالحسن مهدوی در بیانیه ای روز شنبه ، ۲۵ بهمن ، به شدت از عملکرد شورای امنیت اصفهان در برخورد با آنچه “رفتارهای غیرقانونی” مانند دوچرخه سواری برای زنان خواند انتقاد کرد.

وی افزود که “زندگی ما در این موضوع به لب رسیده” ، اما سوال این است که چرا مقامات شهرداری و شورای تامين تاکنون از برخورد با چنین “اقدامات خلاف شرع” جلوگیری کرده اند.

مخالفت دوچرخه‌سواری زنان در معابر عمومی

در پایان ، اين نماينده تهدید کرد که اگر مقامات اقدامی برای مقابله با این “پدیده” نکنند ، با روش دیگری برخورد خواهد شد.

در اواخرمهرماه ، فرماندار نجف آباد اصفهان از دستگیری زنی خبر داد که ویدئویی از دوچرخه خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود. بسیاری از کاربران از بافت مذهبی و سنتی نجف آباد تعجب کردند.

دوچرخه سواری برای زنان در ایران طی دو دهه گذشته یک مسئله اجتماعی بحث برانگیز بوده است و علی رغم درخواست های متعدد ، دولت جمهوری اسلامی همچنان مخالف سوار شدن آزادانه زنان در جاده های عمومی است.