دیشموک کهگیلویه
۶۰ مورد خودکشی در دیشموک کهگیلویه به خاطر فقر شدید

۶۰ مورد خودکشی در دیشموک کهگیلویه به خاطر فقر شدید، یک هفته پس از خودکشی یک دختر 11 ساله در شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد ، یک عضو شورای اين شهر گزارش داد که طی سه تا چهار سال گذشته 60 مورد خودکشی در این منطقه اتفاق افتاده است.

۶۰ مورد خودکشی در دیشموک کهگیلویه به خاطر فقر شدید

یک هفته پس از خودکشی یک دختر 11 ساله در شهر دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد ، یک عضو شورای اين شهر گزارش داد که طی سه تا چهار سال گذشته 60 مورد خودکشی در این منطقه است.

سلمان بینا روز یکشنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری (ایلنا) گفت که شهر دیشموک به عنوان شهر “خودکشی” و “خودسوزی” توصیف می شود ، افزود که بیشتر افرادی که در چند سال گذشته خودکشی در منطقه زنان بوده و 35٪ اقدامات آنها “موفقیت آمیز” بوده است.

به گفته آقای بینا ، جمعیت بخش دیشموک 23000 نفر است و آنها از مشکلاتی مانند فقر مالی ، بیکاری ، کمبود آب آشامیدنی سالم و کمبود مدارس و خوابگاه های دخترانه رنج می برند.

 در یک ماه اخیر سه مورد خودکشی در این منطقه اتفاق افتاده است

سلمان بینا گفت: مردم اینجا از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. “زنان روستایی در دیشموک مجبور می شوند چندین کیلومتر پیاده روی کنند تا آب آشامیدنی بدست آورند ، که این امر باعث می شود هنگام بازگشت دیگر وقت انجام کارهای خانه را نداشته باشند.”

وى افزود که اکثر دختران جوانی که در این منطقه خودکشی می کنند ، خارج از مدرسه و بیکار هستند.

فقط در ماه گذشته ، سه مورد خودکشی در منطقه رخ داده است که شامل دو مرد و یک دختر 11 ساله است.