مادر ستار بهشتی

خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس، گفت که تا زمانی که این رژیم ناعادلانه باقی مانده است هیچ راه نجاتی برای مردم ایران وجود ندارد.

گوهر عشقی در پیامی به مناسبت سال نو ایرانی گفت و تأکید کرد که مردم ۴ دهه از جنایت و فساد توسط رژیم ایران زندگی می کنند و تا زمانی که این رژیم ادامه دارد راهی برای زنده ماندن مردم وجود ندارد.

مادر این جوان قربانی سرکوب‌های حکومت ایران پیام خود را دیروز، چهارشنبه ۴ فروردین، منتشر کرد و در طی آن از رژیم و مقامات ایران در موضوعات مختلف انتقاد کرد.

  • خلیفه اول و دوم حکومت نوپای به ظاهر اسلامی

وی همچنین از اعدامهای گسترده، سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه و دستگیری معترضین در اعتراضات سالهای اخیر در ایران انتقاد کرد.

مادر ستار بهشتی روح الله خمینی و علی خامنه ای را “اولین و دومین خلیفه دولت نوپای و اسلامی” خواند.

وی نوشت: «ما باید بپذیریم که به آرزوی تحقق سیستم عدالت که آنها برای ما ترسیم کرده اند، جلب شده ایم».

  • سال مقابله با ظلم

خانم گوهر عشقی تأکید کرد که مردم موضوعاتی مانند اعدامهای بیرحمانه رژیم ایران را فراموش نمی کنند.

وی همچنین توضیح داد که محدودیت های اجتماعی و نگاه آلوده به مسائل جنسی اعمال شده توسط رژیم ایران تنها نگرانی حاکمان فعلی در ایران بوده و هست.

وی در پیام خود خواستار سال جدید ایرانیان سال “مقابله با ظلم” نامید و افزود که تا زمانی که این رژیم باقی مانده است هیچ راه فراری برای مردم ایران وجود ندارد.