دولت روحانی

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اظهار داشت که دولت روحانی با بالاترین رکورد، دومین بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال از زمان تأسیس جمهوری اسلامی است.

گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند۹۹ به ۴۸٫۷ درصد در مقایسه با اسفند۹۸ افزایش یافته است.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه به ۴٫۳۶٪ و نرخ تورم برخی از مواد غذایی به ۱۰۵٪ رسیده است.

همچنین مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم مقایسه ای برای گروه مواد غذایی در سال ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش یافته است.

  • صف‌های طولانی برای خرید مرغ 

نرخ تورم مبلمان و لوازم خانگی ۶۸ درصد و کالاهای بادوام ۸۴ درصد افزایش یافت

این گزارش همچنین حاکی از آن است که نرخ تورم لباس و کفش ۵۲ درصد، ۵۴ درصد حمل و نقل و ۴۰ درصد مراقبت های بهداشتی بوده است.

در مورد گروه مواد خوراکی و آشامیدنی، بالاترین نرخ تورم مقایسه ای در گروه روغنهای مختلف یافت می شود و نرخ تورم در اسفند ۹۹ به  ۱۰۵٫۹ درصد افزایش یافت.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات آنها در دولت روحانی با نرخ تورم ۶۲٫۲ درصدی افزایش چشمگیری داشته اند.

این اتفاق می افتد و به گفته مقامات، مصرف گوشت قرمز از رژیم غذایی بسیاری از شهروندان به ویژه در گروه های کم درآمد حذف شده است.