کمبود گاز

عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز اصفهان نسبت به کمبود گاز و قطع مکرر برق در همه سراسر ایران در پاییز و زمستان امسال هشدار دادند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، درباره کمبود جدی و شدید گاز در نیروگاه ها و تکرار قطع مکرر برق هشدار داده بود.

مشهدی گفت: «هرگونه محدودیت در تامین سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها منجر به کاهش تولید نیروگاه‌های حرارتی و در نتیجه محدودیت در تامین برق خواهد شد».

وی اضافه کرد: «حدود ۹۰% تولید برق جمهوری اسلامی از طریق نیروگاه‌ های حرارتی تامین می‌ شود و این نیروگاه‌ ها از سوخت گاز یا مایع استفاده می‌ کنند».

سخنگوی صنعت برق توضیح داد که سال گذشته به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت‌ هایی در تامین برق به وجود آمد.

به نوبه خود، معاون هماهنگی امور عمرانی تهران تاکید کرد که در پاییز و زمستان امسال یکی از مشکلات اساسی استان تهران کمبود گاز روزانه به حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب است.

همزمان، مدیرعامل شرکت گاز اصفهان اظهار داشت که امسال با توجه به رشد مصرف ۱۰% به ویژه در بخش خانگی و صنایع پیش‌بینی می‌ شود که در برخی روزها این کسری تا ۲۵ میلیون مترمکعب نیز برسد.