کاروان المپیکی کشورها

کمیته بین‌المللی المپیک حضور رفقا یا میهمانان اضافی در کاروان المپیکی کشورها در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ را ممنوع کرد و بنابراین تعداد شرکت کنندگان ایرانی در کاروان جمهوری اسلامی کاهش می یابد.

با توجه به گسترش موج چهارم ویروس کرونا در سراسر جهان، کمیته المپیک اخیراً چندین تصمیم با هدف محافظت در برابر ویروس صادر کرده است.

مهمترین تصمیم خود ممنوعیت حضور میهمانان اضافی از کاروانهای المپیک کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک پاریس در سال جاری بود.

در نتیجه، این تصمیم باعث درگیری های داخلی کمیته ملی المپیک ایران در مورد ترکیب هیئت به توکیو و نحوه ترتیب آن شد.

بسیاری از اعضای کمیته المپیک ایران به دلیل کنار گذاشتن و حذف سایر گروهها، اعتراض کردند.

♦   محدودیت شامل مقامات کشورها نمی‌شود

شایان ذکر است که در هر دوره بازی المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک مقامات کشورهای مختلف را برای بازدید و تماشای از نزدیک بازیها دعوت می کند.

 این مقامات شامل رئیس جمهور و معاونان خود، نخست وزیر و البته وزیران ورزش است.

با این حال، تصمیم اخیر کمیته بین المللی المپیک در مورد کاهش تعداد مهمانان کاروان المپیکی کشورها در مورد مقامات شامل نمی شود.

♦   سیستم ثبت نام

از سوی دیگر، تفاوت بین بازیهای المپیک و سایر مسابقات ورزشی آسیا و بین المللی در اجرای تصمیمات مشهود است و از هیچ راه، وسیله و شیوه نجومی برای دور زدن قوانین برگزاری مسابقات استفاده نمی شود.

کمیته بین‌المللی المپیک تأیید کرده است که به افرادی که نیازی به حضور در توکیو ندارند اجازه ورود نخواهد داد و این معناست که محدودیتهایی را بر روی سیستم ثبت نام اعمال می کند.