کاهش واردات

آمارهای رسمی سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه نشان داد که کاهش واردات گاز ترکیه از ایران در سال گذشته با کاهش ۳۱٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

در گزارشی که در وب سایت سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه منتشر شده، آمده است که آذربایجان طی سال گذشته با افزایش ۲۱٪ فروش گاز به ترکیه به ۱۱ میلیارد و ۵۴۳ میلیون متر مکعب رسیده است.

از سوی دیگر، روسیه صادرات گاز به ترکیه را ۷ درصد افزایش داد و به بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب رسید. و واردات گاز ترکیه از روسیه و آذربایجان در سال گذشته به یک رکورد رسیده است.

شایان ذکر است که ترکیه از طریق خطوط لوله از ایران، آذربایجان و روسیه گاز وارد می کند و بقیه واردات گاز ترکیه از طریق گاز مایع یا ال‌پی‌جی تأمین می شود.

سال گذشته، ترکیه واردات گاز مایع خود را از ایالات متحده با ۱۴۴ درصد افزایش به ۳ میلیارد متر مکعب رساند.

در حالی که واردات ال‌پی‌جی از قطر با ۳۱٪ افزایش به ۳٫۲ میلیارد متر مکعب رسید و بقیه واردات ال‌پی‌جی ترکیه از کشورهای دیگر انجام شده است.

این کشور در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۴۸ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۵ درصد افزایش داشته است.

این گزارش همچنین حاکی از کاهش واردات ترکیه از ایران به تدریج است، زیرا ترکیه خرید نفت از ایران را در ماه مه ۲۰۱۹ متوقف کرده و یک سال پیش خرید برق از ایران را متوقف کرده است.