هلال احمر کرمانشاه

فرزین معتمدی، مدیر جمعیت هلال احمر کرمانشاه گفت که نیروهای هلال احمر در این استان برای نوروز آماده هستند.

وی با اشاره به عید نوروز و جشن های شهروندان کرمانشاهی گفت: «در تعطیلات نوروز، کلیه پرسنل، امدادگران و نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این منطقه در آماده باش کامل برای ارائه خدمات نجات به مردم بودند».

وی به خدمات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در تعطیلات نوروز اشاره کرد و افزود:« ما ۱۶ پایگاه امدادی ثابت بین جاده ها و ۱۷۲۵ امدادگر و نجات دهنده در کرمانشاه داریم».

  •  از ۲۵ اسفند ۱۵ فروردین 

معتمدی، اضافه کرد: «ما یک تیم واکنش سریع، یک تیم نجات هوایی، یک تیم درمانی و یک تیم اورژانس در حال آماده باش داریم».

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه نشان داد: «آمادگی کامل هلال احمر در این استان از ۲۵ اسفند ۱۵ فروردین همراه با بقیه کشور است، با هدف کاهش تعداد قربانیان و تسکین سریع و به موقع در تعطیلات نوروز است».

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۶ پست نجات و امداد در کرمانشاه فعال می شود، توضیح داد: «ما ۱۵ پایگاه شهری و پایگاه امداد و نجات کوهستانی در قطب های مواصلاتی در وضعیت آمادگی کامل برای نوروز داریم و خدمات امدادی به شهروندان آنها ارائه می دهیم».