نفت به لبنان

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سعید خطیب زاده، اعلام کرد که عرضه نفت به لبنان یک قرارداد تجاری منظم است.

خطیب زاده طی سخنان خود توضیح داد: «ما بر اساس درخواست دوستان خود نفت و فرآورده‌های خود را می‌فروشیم. و برای ارسال دوباره سوخت به لبنان، در صورت نیاز این کشور اعلام آمادگی می‌ کنیم».

وی همچنین اضافه کرد که تجارت عادی در یک حوزه مشروع مثل انرژی یک تصمیم حاکمیتی و تصمیم بسیار عادی و مرسوم است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره انتقادات از عرضه نفت به لبنان صحبت کرد و گفت: «در این موضوع خاص ما قطعا نمی‌ توانیم درد و رنج طراحی شده علیه مردم لبنان را ببینیم».

وی همچنین افزود که مردم لبنان مردمی پرغروری هستند که متأسفانه با زد و طراحی در پشت پرده از این مذیقه رنج بردند.

سعید خطیب زاده از سوی دیگر تأکید کرد که مردم لبنان ملتی ثروتمند هستند و از توانایی بدست آوردن مقدار زیادی انرژی برخوردارند.

وی همچنین بر تمایل کشورش برای کمک به کشوری دوست مانند لبنان برای کاهش رنج مردم این کشور تاکید کرد.

 خطیب زاده نشان داد که آنچه خریداری شده یک موضوع طبیعی و قرارداد تجاری منظم است و تاکید کرد: «ما اعلام آمادگی می‌ کنیم اگر دولت لبنان هم مایل باشد در هر میزان و هر مقداری برای رفع این معضل کمک کنیم».