مناطق ییلاقی

مراد خادم، مدیرکل امور عشایری استان سمنان، با بیان اینکه مناطق ییلاقی در سمنان از خشکسالی شدید رنج می برند، اظهار داشت.

خادم توضیح داد که این مشکل به دلیل باران ناکافی و به موقع در زمستان سال گذشته ۹۹ بوجود آمده است.

مدیر کل امور عشایری در سمنان همچنین در مورد مراتع ییلاقی استان سمنان در آستانه کوچ عشایر در پایان ماه فرودین ۱۴۰۰ صحبت کرد.

وی گفت: «متأسفانه، مراتع ییلاقی استان سمنان با بحران خشکسالی روبرو هستند و یکی از دلایل آن می تواند کاهش بارش زمستان سال ۹۹ باشد».

♦   حفظ پوشش گیاهی مراتع 

وی تأکید کرد که میزان بارندگی در پاییز سال گذشته کافی نیست، زیرا زیستگاه های مراتع تازه شروع به ظهور کرده اند.

خادم افزود: «این نشان می دهد که مراتع استان در معرض سرما قرار دارند و می توانند کمی دیرتر از سالهای گذشته میزبان بادیه نشینان باشند».

مدیر کل امور عشایری در سمنان همچنین اظهار داشت که مهاجرت بهاری عشایر باید در اواخر سال جاری انجام شود.

وی نشان داد که یکی از مزایای تأخیر در مهاجرت عشایر در سمنان، حفظ پوشش گیاهی مراتع است.

وی اضافه کرد: «از آنجا که بادیه نشینان مواد غذایی دام خود را از این مراتع تهیه می کنند، این تأخیر مهم است».