تکذیب دولت

علیرغم تکذیب دولت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران رسما اعلام کرد که قیمت شکر بیش از ۷۲ درصد از کیلو ۸۷۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، حسن حنان خبر داد که قیمت شکر در ایران افزایش یافته و قیمت آن برای مصارف خانوار تعیین شده است.

بر اساس این اعلامیه رسمی صادر شده توسط معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی، قیمت شکر تحویل درب انبار ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود که بنابراین، قیمت شکر برای مصارف خانوار و داخلی با ارزش کیلویی ۱۵۰۰۰ تومان فروخته می شود.

حنان در طی سخنرانی خود در مورد دلایل افزایش بیش از ۷۲ درصدی قیمت شکر صحبت کرد و توضیح داد: «تغییر قیمت چغندر و لغو تخصیص ارزهای خارجی برای واردات را می توان از مهمترین دلایل گرانی آن ذکر کرد».

شایان ذکر است که این افزایش نجومی قیمت علیرغم تکذیب دولت ایران از افزایش قیمت آن، صورت گرفت.

به نوبه خود، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر، دو هفته پیش اخبار منتشر شده در مورد افزایش قیمت شکر را تکذیب کرد.

دانایی گفته بود: «هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلا هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد».