شورای شهر
شهروند معترض خرمشهری زباله منزل را مقابل شورای شهر رها کرد

بر اساس ویدئویى منتشر شده ، یکی از اهالی شهر خرمشهر در اعتراض به انباشت زباله در مقابل منازل و عدم جمع آوری شهرداری زباله های شخصی خود را مقابل دفتر شورای شهر رها کرد.

شهروند معترض خرمشهری زباله منزل را مقابل شورای شهر رها کرد

شهروند معترض خرمشهری زباله منزل را مقابل شورای شهر رها کرد؛ یکی از اهالی شهر خرمشهر در اعتراض به انباشت زباله در مقابل منازل و عدم جمع آوری شهرداری زباله های شخصی خود را مقابل دفتر شورای شهر رها کرد.

طی چند ماه گذشته ، کارگران شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و حق بیمه در شهرهای مختلف کشور دست به اعتصاب زده اند.

 

شهرداری ماه هاست به رفتگران را نداده و آنان نیز دست از کار کشیده اند
در نتیجه شهر در زباله ها قرار دارد و علاوه بر رنج افرادی که در کنار زباله های انبار شده زندگی می کنند ، خطر ابتلا به بیماری های مختلف جان و سلامت مردم را تهدید می کند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان

امروز یکشنبه ۱۸ مهرماه ، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.

این بازنشستگان می خواهند خواسته های قانونی و معیشتی آنها برآورده شود.

بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.

https://twitter.com/NedaIrani/status/1447121201768325120?s=20

امروز جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.