زنان و دختران

فعالان جامعه مدنی در اعتراض به تجاوز یک گروه چند نفره به زنان و دختران در سردشت علیرغم تهدید دادستان این شهر و فضای امنیتی تجمع کردند.

شامگاه شنبه، ۳ مهر، تعدادی از فعالان جامعه مدنی در شهر تجمع کردند تا به عدم تعقیب گروهی از ساکنان شهر که زنان و دختران را مورد آزار جنسی قرار دادند، اعتراض کنند.

به گزارش وب سایت حقوق بشر هه‌نگاو، فعالان مدنی با بستگان قربانیان و خانواده های آنها در میدان سرچشمه سردشت تجمع کردند و تجاوز به تعدادی از زنان و دختران شهر را محکوم کردند و با آنها ابراز همدردی و همبستگی کردند.

آزار جنسی

شایان ذکر است که ولی خداکرمی دادستان سردشت تهدید کرد: «با افرادی که فضای عمومی و امنیت شهرستان را چه از طریق فضای مجازی و چه تجمعات غیرقانونی مشوش کنند برخورد خواهد شد».

وب سایت کردپا همچنین گزارش داد که نیروهای انتظامی سردشت گروهی از افرادی را که می خواستند به معترضان بپیوندند تهدید کرد که آنها را دستگیر خواهند کرد.

اخبار تجاوز یک باند چند نفره به زنان و دختران در سردشت اخیراً در چندین صفحه از حقوق زنان در اینستاگرام منتشر شده است. و این صفحات همچنین نام و عکس بسیاری از اعضای باند را منتشر کرد.

در حالی که برخی منابع تأیید کردند که یکی از اعضای باند چند سال پیش خواهرش را کشته است.