رود کارون

محمد درویش فعال محیط زیست و رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، نسبت به یک فاجعه بزرگ اقتصادی و محیط‌زیستی در رود کارون در جنوب خوزستان، جنوب غربی ایران، هشدار داد.

این فعال محیط زیست اعلام کرد که فاجعه جدید کاهش شدید و بی سابقه ای در زهکشی رودخانه کارون است که به کمتر از ۱۵۰ متر مکعب در ثانیه کاهش یافته است.

پیش از این، وزارت نیرو ایران از کاهش قابل توجه تخلیه رودخانه در سال جاری و عبور رودخانه از شهر اهواز به طول ۹۵۰ کیلومتر، خبر داده بود.

این رودخانه یکی از رودهای پرآب و طولانی ترین رودخانه ایران است که تخلیه آن معمولاً با سرعت ۵۶۰ متر مکعب در ثانیه است.

◊   کاهش تنوع‌زیستی و تشدید مهاجرت از استان خوزستان

روزنامه “همشهری” به نوبه خود تأیید کرد که امسال جریان آب رود کارون به شدت کاهش یافته و باعث خشک شدن قسمت هایی از رودخانه می شود.

درویش به روزنامه همشهری گفت که تخلیه کارون اکنون در پل سفید اهواز به کمتر از ۲۱۰ متر مکعب در ثانیه کاهش یافته است.

وی افزود: تخلیه فعلی رودخانه کارون در ابتدای ماه اردیبهشت بسیار نگران کننده است و اگر تخلیه رودخانه به کمتر از ۱۵۰ متر مکعب در ثانیه برسد، احتمال دارد مواقع مد، آب شور خلیج‌ فارس به نخلستا‌نها وارد شود باغها در هنگام جزر و مد.

رییس کمیته محیط‌زیست یونسکو افزود: «این مسئله منجر به یک فاجعه بزرگ اقتصادی و زیست محیطی در جنوب خوزستان، به ویژه در اروندکنار و شادگان خواهد شد».