آلودگی محیط زیست

اسرائیل گفت که ایران با نشت نفتی که ماه گذشته سواحل آن را آلوده کرد ارتباط داشت و باعث آسیب و آلودگی محیط زیست در آنجا شد و این حادثه را “تروریسم محیط زیست” توصیف کرد.

وزیر حفاظت از محیط زیست اسرائیل، گیلا گاملی‌اِل، توضیح داد که این نشت نتیجه یک نفتکش لیبیایی است که یک محموله دزد دریایی را از ایران به سوریه حمل می کرده است.

 

  • فاجعه زیست‌محیطی

 

به گزارش رویترز و رسانه ها در تل آویو، وزیر اسرائیلی اظهار داشت که کشورش کشف کرده است که نفتکشی مسبب نشت عظیم نفتی که در آبهای مدیترانه در سواحل اسرائیل رخ داده از ایران خارج شده است.

وی گفت: «این نفتکش از ایران نفت حمل می کند، از خلیج فارس حرکت می کند و سپس از تنگه کانال سوئز مصر عبور می کند».

 خانم گیلا اضافه کرد: «شب ۱۳ بهمن با نزدیک شدن به سواحل اسرائیل رادار خود را خاموش کرد.   سپس نفت ریخت و رفت و با نزدیک شدن به سواحل سوریه دوباره رادار خود را روشن کرد».

وزیر تاکید کرد که این حادثه نه آلودگی محیط زیست و نه یک جنایت دریایی، بلکه یک “ترور زیست‌محیطی” است که در آن اسرائیل شواهد محکمی درباره دخالت ایران دارد.

از سوی دیگر، داوطلبان در اسرائیل و لبنان به پاکسازی سواحل آلوده که بیش از ۱۵۰ کیلومتر طول دارند ادامه می دهند.