ذخایر نفتی ایران در خلیج فارس به ۷۴۰ میلیون بشکه افزایش یافت

علی خواجوی، عضو اصلی هيات مديره و مدير امور فنی شرکت نفت فلات قاره ایران، اعلام کرد که ذخایر نفتی ايران در خلیج فارس بیش از ۷۴۰ میلیون بشکه افزایش یافته است.

خواجوی در سخنان خود به تلويزيون ايران اشاره كرد که این افزایش در نتیجه نظرسنجی هایی که شامل ۴ میدان نفتی بهرگان سر، هندگان، نوروز و ابوذر بوده است.

ذخایر نفتی ایران  – افزایش قیمت متوسط ​​هر بشکه نفت خام ۶٫۳۲ دلار

مدير امور فنی توضیح داد: «براساس ضریب بازیافت این میادین نفتی، ایران ۲۱۷ میلیون بشکه قابل استحصال است، دارد.. اگر هر بشکه ۴۵ دلار قیمت گذاری شود، قیمت منابع قابل استحصال در نفت فلات قاره ایران ۱۰ میلیارد دلار افزایش می یابد».

وی همچنین خاطرنشان کرد که ظرفیت تولید نفت ایران در میادین مذکور در خلیج فارس از ۴۲۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است.

ذخایر نفتی ایران در خلیج فارس به ۷۴۰ میلیون بشکه افزایش یافت

افزایش قیمت منابع قابل استحصال ایران ۱۰ میلیارد دلار 

آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوبک) حاکی از آن است که متوسط ​​نفت خام سنگین ایران ۴۹٫۲ دلار در هر بشکه ثبت کرده است، در حالی که ۴۲٫۸۸ دلار در نوامبر ۲۰۲۰ به دست آمده است.

این گزارش حاکی از آن است که تولید ایران در ماه دسامبر با ۲۰ هزار بشکه افزایش به ۲٫۰۲۰ میلیون بشکه در روز رسیده است.

از سوی دیگر، این گزارش تأیید کرده است که متوسط ​​قیمت مواد اولیه اوپک در دسامبر ۲۰۲۰ با رشد ۶٫۵۶ دلار به صورت ماهانه به ۴۹٫۱۷ دلار رسیده است.