سقوط ۹۹.۵% صادرات ایران
سقوط ۹۹.۵% صادرات ایران به کره جنوبی

سقوط ۹۹.۵% صادرات ایران به کره جنوبی، آمار گمرکى کره جنوبی نشان می دهد که صادرات جمهوری اسلامی به این کشور در سال 2020 به 8.6 میلیون دلار کاهش یافته است ، در حالی که در سال 2019 بیش از 2.13 میلیارد دلار بوده است.

سقوط ۹۹.۵% صادرات ایران به کره جنوبی

آمار گمرکى کره جنوبی نشان می دهد که صادرات جمهوری اسلامی به این کشور در سال 2020 به 8.6 میلیون دلار کاهش یافته است ، در حالی که در سال 2019 بیش از 2.13 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین صادرات جمهوری اسلامی به کره جنوبی 99.5 درصد کاهش یافت.

بایگانی آماری برای کره جنوبی طی سه دهه گذشته نشان می دهد که تجارت بین ایران و این کشور آنچنان کم نبوده است.

کمترین میزان صادرات ایران به کره جنوبی مربوط به سال 1998 است که در سال گذشته 115 برابر بوده و نزدیک به یک میلیارد دلار بوده است.

آمار گمرک کره جنوبی نیز نشان می دهد که این کشور در سال گذشته 186 میلیون دلار به ایران صادر کرده است که در مقایسه با سال 2019 حدود 34 درصد کاهش داشته است.

توقیف نفتکش کره جنوبی

صادرات ایران به این کشور در سال 2017 و قبل از تحریم های آمریکا به بیش از 7 میلیارد دلار و واردات آن از کره به 4 میلیارد دلار رسیده است.

ایران می گوید بانک های کره جنوبی 7 میلیارد دلار ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به این کشور را مسدود کرده اند. سپاه پاسداران اخیراً یک کشتی نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس با ادعای”آلودگی محیط زیست” توقیف کرد.

سئول خواستار شواهد آلودگی بیولوژیکی از نفتکش شد.