آزادی ۱۵ ماهیگیر ایرانی از زندانهای پاکستان

رئیس دفتر وزارت امور خارجه در چابهار گفت که ۱۴ ماهیگیر از سیستان و بلوچستان که به جرم ورود غیرقانونی به آبهای پاکستان زندانی آزاد شدند.

حمیدرضا الطوسی گفت: در مجموع ۱۴ صیاد با تلاش های دیپلماتیک و رایزنی های شدید وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پاکستان آزاد شدند و ۱۴ نفر از آنها مستقیماً وارد فرودگاه امام خمینی تهران شدند.

طوسی افزود ۱۴ نفر از این صیادان به ایران بازگشتند و یكی از آنها هنوز در پاكستان است كه نتایج آزمایشات ویروس كرونا در وی مثبت بود.

قابل ذکر است که ماهیگیران ایرانی به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای پاکستان دستگیر شدند.

گزارش شده است که طی دو سال گذشته ۷۵ ملوان و در مجموع ۹۰ شهروند ایرانی از زندان کراچی آزاد شده و به ایران بازگشتند.

حمیدرضا الطوسی گفت: در مجموع ۱۵ صیاد با تلاش های دیپلماتیک و رایزنی های شدید وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پاکستان آزاد شدند و ۱۴ نفر از آنها مستقیماً وارد فرودگاه امام خمینی تهران شدند.

وی افزود: “یکی از صیادان آزاد شده به دلیل نتیجه مثبت تاج گذاری همچنان در پاکستان به سر می برد اما وضعیت عمومی وی بسیار مطلوب است و اندکی پس از خروج از قرنطینه و در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش وی به ایران می آید.”

رئیس دفتر وزارت امور خارجه در چابهار گفت: “این پانزده ماهیگیر به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای پاکستان در بندر کراچی بازداشت می شوند. از ابتدای دستگیری ، کنسولگری ایران در کراچی رایزنی های شدیدی را برای آزادی آنها آغاز کرد.”

طوسی گفت: “مقدمات آزادی ده ماهیگیر دیگر نیز فراهم شده است و این صیادان به زودی با طی مراحل قانونی وارد سرزمین های جمهوری اسلامی ایران می شوند.”