وضعیت سعید ماسوری در زندان
وضعیت سعید ماسوری در زندان؛ ۲۰ سال حبس، بدون حتی یک روز مرخصی

وضعیت سعید ماسوری در زندان؛ ۲۰، وحید ماسوری ، برادر زندانی سیاسی سعید ماسوری ، در مصاحبه ای با صدای آمریکا ، وضعیت جسمی این زندانی سیاسی را که به حبس ابد محکوم شده است ، نامناسب توصیف کرد. او از کمردرد شدید رنج می برد، با مشکلات متعدد جسمی از جمله مشکلات گردن، لثه و ‌دندان، و روبرو بود، و یک روز برای معاینه پزشکی به مرخصی اعزام نشده است.

۲۰ سال حبس، بدون حتی یک روز مرخصی

وحید ماسوری ، برادر زندانی سیاسی سعید ماسوری ، در مصاحبه ای با صدای آمریکا ، وضعیت جسمی این زندانی سیاسی را که به حبس ابد محکوم شده است ، نامناسب توصیف کرد. او از کمردرد شدید رنج می برد، با مشکلات متعدد جسمی از جمله مشکلات گردن، لثه و ‌دندان، و روبرو بود، و یک روز برای معاینه پزشکی به مرخصی اعزام نشده است.

وی گفت که برادرش در دادگاهی ده دقیقه ای در شعبه شش دادگاه انقلاب در تهران در ماه اردیبهشت ماه سال ۸۱ محاکمه شده و پس از آن به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” و “همکاری با سازمان مجاهدین” به اعدام محکوم شده بود. فشارهای بین المللی منجر به کاهش مجازات اعدام در سال ۱۳۸۶ با کاهش حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر کرج شد.

اما او روز چهارشنبه که روز ملاقات سعید است را به هیچ عنوان فراموش نمی‌کند!

ماسوی می گوید: “مادر بودن را با سعید که فرزند اولش بود تجربه کرد.” اما در این سالها افسرده شد و حالا فراموش کرده و به خاطر نمی آورد که من یا بقیه فرزندانش که چهار دختر هستند در کجا زندگی می کنیم. اما او روز چهارشنبه که روز ملاقات سعید است را به هیچ عنوان فراموش نمی‌کند. “