حیات وحش

مدیریت حفاظت محیط زیست در استان اصفهان اظهار داشت که حیات وحش در استان اصفهان به دلیل کمبود آب و تشنگی در حال مرگ است.

دکتر حسین اکبری، معاون پایش و نظارت حفاظت محیط‌زیست اصفهان از افزایش نابودی حیات حیوانات در اصفهان به دلیل کمبود آب و تشنگی خبر داد.

اکبری با بیان اینکه حیات وحش به ویژه آهوها، جبیرها و قوچ و میش‌ها در استان اصفهان در حال تشنگی هستند، و تأکید کرد که محافظت از این گونه ها که برای تهیه آب و غذا از مناطق حفاظت شده خارج می شوند دشوار است.

وی افزود: «حفاظت از محیط زیست در اصفهان برای تأمین شرایط اساسی و نیازهای حیاتی حیوانات حداقل به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد».

وی همچنین اظهار داشت که نیازهای اساسی حیوانات وحشی شامل علوفه و آب و تا حدودی پیشگیری از برخی بیماری ها است.

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط‌زیست: «علی رغم پیگیری های ما در سطح استانی و ملی، مسئله چنان بزرگ و گسترده است که ما به فوریت به حمایت مردم و نهادهای واقعی و قانونی احتیاج داریم».

به نوبه خود، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان، مرتضی جمشیدیان خاطرنشان كرد كه تعداد زیادی از حیوانات وحشی از مناطق حفاظت شده خارج شده و به مزارع و اراضی کشاورزی به دلیل كمبود علوفه نزدیک شده‌اند.