زبالەگرد
حملە ماموران شهرداری بە یک زبالەگرد در اسلامشهر

مأموران اداره بازیافت شهرداری اسلامشهر به دلیل جمع آوری پلاستیک با ضربات چاقو از ناحیه سر به شدت زخمی کردند.

حملە ماموران شهرداری بە یک زبالەگرد در اسلامشهر

حملە ماموران شهرداری بە یک زبالەگرد در اسلامشهر؛ مأموران اداره بازیافت شهرداری به دلیل جمع آوری پلاستیک با ضربات چاقو از ناحیه سر به شدت زخمی کردند.

زباله‌گردی در گنبد کاووس

تصاویری از وضعیت فاجعه بار زندگی و زباله های کنونی ساکن گنبد کاووس منتشر شده است که سطل زباله را بدون دستکش در کیسه پلاستیکی زیرورو می‌کند.

بهروز مروتی ، مدیر کمپین معلولین ، هفته گذشته اعلام کرد که تعدادی از معلولان ویلچرفروشی و زباله‌گردی به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش مبلغ مستمری دریافتی خبر داده بود.

  بیش از ۴۰ میلیون نفر در ایران احتیاج به کمک فوری دارند

رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس‌ فرمایشی نظام با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود ، گفت: حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران به کمک فوری و فوری نیاز دارند.

حمیدرضا حاجى بابایی گفت: ساختار اقتصادی کشور معیوب و بیمار است و ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم. سطح نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور را نمی توان پنهان کرد.

وی افزود: “درآمد مردم با درآمد سایر کشورها و هزینه زندگی مطابقت ندارد. تا زمانی که ساختار اقتصادی اشتباه اصلاح نشود ، هیچ رویداد اقتصادی مثبتی در کشور رخ نخواهد داد.”