ضرب‌وشتم پاکبان
جزئیات جدید در مورد پرونده ضرب‌وشتم پاکبان توسط برادر امام‌جمعه

پس از انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی، از ضرب‌وشتم پاکبان شهرداری علی‌آبادکتول توسط سرکارگر که برادر امام‌جمعه بندرگز است، شورای شهر علی آباد و شهرداری علی آباد عذرخواهی کرد.

جزئیات جدید در مورد پرونده ضرب‌وشتم پاکبان توسط برادر امام‌جمعه

پس از انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی، از ضرب‌وشتم پاکبان شهرداری علی‌آبادکتول توسط سرکارگر که برادر امام‌جمعه بندرگز است، شورای شهر علی آباد و شهرداری علی آباد عذرخواهی کرده و از تشکیل پرونده خبر دادند. همچنین پیمانکار شهرداری که خواهر امام جمعه است نیز تعلیق شد.

 ضرب‌وشتم پاکبان توسط برادر امام‌جمعه

انتشار کلیپی از ضرب و شتم کارگر روزمزد علی آبادکتول در فضای مجازی احساسات بسیاری از مردم به ویژه گلستانی ها را جریحه دار کرد.

وی در توضیحات این وئديو اشاره می کند که کارگر کتک خورده برای پیگیری بیمه و احقاق حق خود به پیمانکار مراجعه می کند اما برادر و همسر پیمانکار خدمات شهری علی‌آبادکتول از طریق “بیل” مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

ایزد دادستان کل شهرستان علی آباد کتول در این خصوص گفت: این پرونده از منظر حقوق عامه در حال رسیدگی است و پرونده قضایی آن تشکیل شده است.

وی گفت: هر دو نفر در حال حاضر برای تکمیل ابعاد پرونده دستگیر شده اند و هر یک از افراد که مقصر قطعا مجازات خواهند شد.

دادستان علی آباد کتول گفت: به هر حال ثابت شده است که هیچکس حق تعرض به دیگری را ندارد و شکایت دو طرف پس از شنیدن اظهارات اولیه رسیدگی می شود.