شمالگان

سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دانمارک نسبت به افزایش محسوس فعالیت‌های جاسوسی از چندین کشور از جمله جمهوری اسلامی در منطقه شمالگان هشدار داده‌اند.

آندرس هنریکسن، مدیر ضدجاسوسی در سرویس اطلاعاتی و امنیتی دانمارک، اظهار داشت که تهدیدات فعالیت های اطلاعاتی خارجی علیه دانمارک، گرینلند و جزایر فارو در سال های اخیر افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز امروز، پنجشنبه ۲۳ دی، گزارش این مقام اطلاعاتی را منتشر کرد که در آن توضیح داده شده بود که در سال ۲۰۱۹ نامه جعلی وزیر امور خارجه گرینلند به سناتور آمریکایی منتشر شد که در آن گفته شده بود که به زودی در گرینلند همه پرسی استقلال در سال ۲۰۱۸ برگزار می شود.

بر اساس گزارش هنریکسن، این پیام به احتمال زیاد توسط ماموران چند کشور با هدف ایجاد سردرگمی و نزاع احتمالی بین دانمارک، ایالات متحده و گرینلند ساخته و منتشر شده است.

شایان ذکر است که گرینلند و جزایر فارو دو منطقه خودمختار دانمارک که اهمیت ژئوپلتیک فزاینده‌ای یافت و از اعضای شورای شمالگان هستند.

این گزارش اطلاعاتی همچنین تایید می کند که سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی به ویژه ایران، روسیه و چین تلاش می کنند از طریق تماس با دانشجویان، پژوهشگران و نیز برخی شرکت‌ها به اطلاعات فناوری و تحقیقات دانمارکی دسترسی پیدا کنند.