جمعه, اکتبر 7, 2022

اقتصاد

خانه اقتصاد صفحه 15

تجمع استادان دانشگاه شریف در اعتراض به هتک حرمت دانشگاه

تجمع استادان دانشگاه شریف در اعتراض به هتک حرمت دانشگاه؛ در واکنش به حمله نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها داخل دانشگاه صنعتی شریف تهران، شورای...