همتی
همتی به دولت رئیسی: فشار به بانک‌ها برای تامین مالی دولت را متوقف کنید

عبدالناصر همتی، خطاب به دولت رئیسی: فشار به بانک‌ها برای تامین مالی دولت را متوقف کنید

همتی به دولت رئیسی: فشار به بانک‌ها برای تامین مالی دولت را متوقف کنید

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در پیامی تصوری گفت: دغدغه اصلی در موضوع بانک ها فشار روزافزون بر تامین مالی دولت و همچنین تسهیلات تکلیفی است که بانک ها باید به شرکت های دولتی بدهندکه این مسئله باعث ناترازی بانک‌ها شده است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تشدید ناترازی طی ماه‌های اخیر منجر به اضافه برداشت وحشتناک و عملیات بازخرید که منجر به بازگرداندن اوراقی که از دولت خریداری کرده‌اند، توسط بانک‌های دولتی به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

همتی تاکید کرد: این استقراض غیرمستقیم از بانک ها حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ایجاد کرد که در بحث نقدینگی یک دغدغه اصلی است.

وی افزود: مسئولان باید راهکارهایی برای کنترل اضافه برداشت و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بیابند.

درگیری خجالت‌آور در بانک دی

دلار و یورو در صرافی ملی چند؟

قیمت فروش دلار در صرافی های بانکى۲۵ هزار و ۶۸۳ تومان و قیمت خرید ۲۵ هزار و ۴۲۹ تومان تعیین شده است.

قیمت فروش به یورو ۲۹ هزار و ۴۱۵ و قیمت خرید ۲۹ هزار و ۱۲۴ تومان اعلام شده است.