اعتراض‌های اصفهان

با ادامه اعتراض‌های اصفهان، رفتار نیروهای رژیم جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد، به نحوی روز جمعه یگان ویژه نیروهای امنیتی به متحصنین حمله کردند و یکی از معترضان را کشت.

خبرگزاری فارس تأیید کرد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن شهروندان و معترضان در بستر زاینده‌رود در ​اصفهان از گاز اشک آور استفاده کرد.

زاینده‌رودبرخی از شهروندان ایرانی و معترضان در بستر زاینده‌رود گفتند همزمان با سرکوب اعتراض‌های اصفهان، مسئولان مخابرات سرعت اینترنت شهر را قطع و کاهش دادند. و همین مشکل در شهرهای دیگر مانند ارومیه و اهواز نیز گزارش شده است.

معترضان و کشاورزان اصفهانی همچنین از شهروندان ایرانی در تمامی استان های ایران خواستند در تظاهرات گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کنند و گفتند: «هم‌وطن به پا خیز، ایران فلسطین شده .. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم».

به نوبه خود، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز با بیان اینکه آتش زدن چادرهای کشاورزان متحصن توسط «اراذل و اوباش» انجام شده است نه توسط نیروهای امنیتی، اظهار داشت که پلیس تعدادی از آنان را دستگیر کرده است. 

اما ویدیوهایی پخش شد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چادرهای کشاورزان متحصن را در رودخانه خشک زاینده‌رود آتش زدند و آنها را مجبور به پایان دادن به تحصن کردند.

شهروندان گفتند که نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان را دستگیر کردند و اینکه قرار بود زاینده‌رود پُر آب شود، اما پُر خون شد.