آبان ۹۸

حسن نوروزی، نماینده و نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد که یکی از کسانی است که در آبان ۹۸ به مردم تیراندازی و قتل عمد کرده است.

نوروزی در اظهاراتی گستاخانه و تحریک آمیز به مردم ایران اعلام کرد: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند».

اظهارات تکان دهنده نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با سایت‌ “دیدبان ایران” بود، و وی با انتقاد از برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت یکی از تظاهرکنندگان در سال ۹۸ بانک را به آتش کشیده و او را کشته است.

♦    تهدیدی علیه بریتانیا!

شایان ذکر است که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن به منظور رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان ۹۸ و با همکاری سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» تشکیل شده است.

تاکنون چهار جلسه تشکیل شده است و دادگاه مردمی تا ۲۳ آبان ادامه دارد و در این جلسات تاکنون شهادت تکان دهنده شاهدان عینی بوده و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد. و به گفته سازمان دهندگان دادگاه، شهادت ۱۲۰ نفر به صورت مکتوب تقدیم دادگاه شد.

از سوی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی سعی کرد از تهدید برای توقف محاکمه استفاده کند به نحوی که علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه، بنا به گزارش‌ها تهدید کرده است که در صورت عدم توقف این دادگاه بین‌المللی مردمی، بخشی از مذاکرات هسته‌ای مربوط به احیای برجام را متوقف خواهد کرد.