صبا کردافشاری
صبا کردافشاری به ۲۴ سال زندان محکوم شد

صبا کردافشاری به ۲۴ سال زندان محکوم شد، صبا کردافشاری، دختری که در سن 20 سالگی به 24 سال زندان محکوم شد ، چند روز پیش هنگام انتقال از بند به بند دیگر در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

صبا کردافشاری به ۲۴ سال زندان محکوم شد

صبا کردافشاری،  دختری که در سن 20 سالگی به 24 سال زندان محکوم شد ، چند روز پیش هنگام انتقال از بند به بند دیگر در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

او اکنون به جرم ارتکاب جنایات خشن و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم ، در زندان با متهمان عادی سر می‌برد.

صبا کرد افشاری ، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ بازداشت شد. اتهامات وی شامل “اشاعه فساد و فحشا با کشف حجاب” است.

حسین تاج در صفحه توئیتر خود نوشت كه دادگاه انقلاب در تهران افشاری را به جرم “تشویق به فساد و فحشا به مدت هفت سال و نیم به جرم “توطئه برای ارتكاب جرم علیه امنیت ملی” به 15 سال زندان محكوم كرد. “فعالیت تبلیغی علیه رژیم” به یک سال و نیم زندان محکوم شد.

مادر صبا ، راحله احمدی دستگیر شد

صبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری بود. در زندان برای اعتراف اجباری تحت فشار شدیدی قرار گرفت اما او نپذیرفت. در عوض ، وی به 24 سال زندان محکوم شد!

مادر صبا ، راحله احمدی نیز برای تحت فشار قرار دادن بیشتر وی دستگیر شد ، اما صبا تسلیم نشد.
او را از زندان اوین به قرچک منتقل کردند ، مادر و دخترش از هم جدا شدند و اکنون در قرچک مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

حکم صبا کردافشاری بیشتر از حکم پدر رومینا است که دخترش را با داس سر برید. حکم وی بیش از تعداد کل احکام صادره علیه محمد علی نجفی ، مهدی جهانگیری ، حسین فریدون و سعید مرتضوی است.