وزیر امور خارجه روسیه

وزیر امور خارجه روسیه “سرگئی لاوروف” اعتراض خود را نسبت به هشدارهای ایالات متحده و دولت بایدن در مورد واکسن روسیه “اسپوتنیک‌وی” اعلام کرد و تأکید کرد که روسیه دوست هیچ کشوری عليه سایر کشورها نیست و روابط آن مطابق با منافع مشترک است.

لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان گفتگوهای خود با همتای توگویی خود در مورد توصیه دولت جدید ایالات متحده مبنی بر مراقبت از واکسن “اسپوتنیک‌وی” روسی علیه ویروس کرونا به دلیل “احتمال” وابستگی به روسیه صحبت کرد.

وی تأکید کرد که مسکو هرگز “علیه کشور دیگری” با کشورهای دیگر دوست نخواهد بود.

 

خواستار جذابیت متقابل

 

مقامات دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن درباره واكسن اسپوتنیک‌وی روسی هشدار داده بودند و آن را “طرح ژئوپولیتیکی کرملین” توصیف كردند.

آنها همچنین بر لزوم استفاده از واکسن با احتیاط تأکید کردند تا کشورها به روسیه وابسته نشوند، این کشور برای تحمیل نفوذ و افزایش کنترل خود از این وضعیت استفاده می کند.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: «اظهارات آمریکا بسیار ناراحت کننده و تأسف آور است، زیرا ما با هیچ کشوری علیه سایر کشورها دوست نخواهیم بود».

وی همچنین نشان داد: «مسکو همواره خواستار “جذابیت متقابل” در روابط با شرکای خارجی بوده و این حق را دارد که روابط خود را با سایر کشورها بر اساس منافع مشترک توسعه دهد».