فرماندهان سپاه پاسداران

برخی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران آماده سازی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را آغاز کردند و متحد شدند تا جای حسن روحانی رئیس‌جمهور را بگیرند و این نشان دهنده احتمال اقتدار افراطی و انعطاف ناپذیر پس از پایان دوره رئیس‌جمهوری فعلی ژوئن آینده است.

انتخابات پارلمانی سال گذشته پس از آنکه کشور کمترین درصد مشارکت در انتخابات را ثبت کرد، منجر به افزایش اصولگرایان و جناح تندرو به پارلمان شد.

از آن زمان، تیم اصولگرایان افراطی به رهبری سپاه پاسداران در کشور دولت روحانی را در هر مرحله مربوط به هر گونه ابتکار عمل در مذاکره با ایالات متحده و یا حتی حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک مورد انتقاد قرار داده است.

  • سعید محمد، جوانترین فرماندهان سپاه پاسداران

یکی از برجسته ترین نامزدهای پیش بینی شده برای آن انتخابات آینده، سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران فعالیت دارد و سابقاً فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است.

شایان ذکر است که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰، ‌سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا استعفا کرد.

  • حسین دهقان، مشاور فرمانده کل قوا 

حسین دهقان نیز از نامزدهای سپاه پاسداران برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری بود و وی یک سرتیپ سابق در نیروی هوایی است و همچنین در دولت اول روحانی به عنوان وزیر دفاع خدمت می کرد.

دهقان، که اکنون به عنوان مشاور نظامی خامنه ای مشغول به کار است، با پیشنهادهای قبلی مخالفت کرده بود که حاکی از ضرورت کنار گذاشتن فرماندهان ارتش و گارد از شرکت در انتخابات بود.

سرتیپ پاسدار دهقان گفت که هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن سپاه پاسداران یا سایر نامزدهای نظامی وجود ندارد. وی تأکید کرد: “قوانین موجود در جمهوری اسلامی مانع از حضور ارتش در انتخابات نمی شود».