محسن هاشمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ را رد می کند

رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و رییس شورای شهر تهران، محسن هاشمی، اعلام کرد: «قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌ جمهوری را ندارم»

هاشمی خاطرنشان کرد که اصلاح طلبان باید تصویری از ایران و آینده ترسیم کنند.

وی افزود: «برنامه ها و روشنگری های خود را به مردم بگویید و  تیمی خود را معرفی کنید كه بتواند برنامه شما را اجرا کنند».

 انتخابات ریاست جمهوری / اصلاح طلبان آینده ایران است

این در جریان گفتگو رییس شورای شهر تهران با گزارش خبرگزاری “ایرنا” بود، جایی که وی بر علاقه اصلاح طلبان برای شرکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد.

محسن هاشمی همچنین خبر داد که این انتخابات برای ایران پیشرو بسیار مهم است و احزاب باید با ارائه یک برنامه روشن و قدرتمند برای انتخابات ۲۰۲۱ برنامه ریزی کنند.

شایان ذکر است که یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم و مجلس خبرگان رهبری در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

 انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱

انتخابات طی دو روز برگزار خواهد شد

 کمیسیون انتخابات ایران توضیح داد که انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در شش حوزه، و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخابات شورای اسلامی در ۱۳۷۲ شهر و ۴۰۶۲۰ روستا برگزار می شود.

 با توجه به گسترش ویروس کرونا و اقدامات احتیاطی آن، این انتخابات طی دو روز برگزار خواهد شد. بیانیه ای کمیسیون گفت که چنین تصمیم منوط به تأیید شورای نگهبان و کمیته ملی همه گیر است.