یک شهروند بهایی برای دهمین سال پیاپی از تحصیل در دانشگاه محروم شد

مهسا فروهری، شهروند ایرانی در کرج زندگی می کند برای دهمین سال پیاپی، به دلیل فرقه بهائی بودن از ثبت نام در دانشگاه خودداری کرد.

با ارسال پیام “نقص پرونده” از طرف سازمان سنجش، ورود به دانشگاه و تحصیل در آنجا امکان پذیر نیست.

یک شهروند بهایی برای دهمین سال پیاپی از تحصیل در دانشگاه محروم شد

نقص پرونده” ترفندی مقامات دانشگاه است

خانم مهسا معدل بالای ۱۹ کسب کرده بود و طی ده سال گذشته چندین بار برای ادامه تحصیل درخواست داده بود. اما سامانه سازمان سنجش به بهانه نقص پرونده وی را رد کرده و از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه را نیافت.

شایان ذکر است که “نقص پرونده” ترفندی است که از سالها برای محروم کردن تحصیلات شهروندان بهایی مورد استفاده قرار گرفته از سوی سازمان سنجش است که مسئول برگزاری آزمونهای ورودی در دانشگاههای ایران است.

بر اساس گزارش رسانه های سازمان های حقوق بشر، ۲۱ شهروند بهایی ایرانی تاکنون اظهار داشته اند که پس از کنکور به دلیل نقص پرونده  نامه رد را دریافت کرده و از ادامه تحصیل ممانعت شده اند.

ایران بهائیت را به رسمیت نمی شناسد

مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی رفتار دولت ایران در برابر بهائیان را محکوم کرده اند و آنها به تخلفات گسترده علیه شهروندان بهایی اشاره کردند.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی بهائیت را به رسمیت نمی شناسد و مقامات دولتی بهائیان را جاسوس و دشمن میهن توصیف کرده اند و آنها به اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کار محکوم شدند.