یک میلیون نفر بیکار شدند
در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شدند

مقام وزارت کار: در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شدند، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از بیکار یک میلیون نفر در سال گذشته خبر داد.

مقام وزارت کار: در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شدند

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از بیکار یک میلیون نفر در سال گذشته خبر داد.
لاءالدین ازوجی گفت که 730،000 نفر از این افراد بخشی از بیمه بیکاری را دریافت می کنند.
وی به میزان بیمه بیکاری پرداختی به این افراد و تفاوت آن با درآمد آنها اشاره ای نکرد.

2.4 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد

به گفته ازوجی ، 2.4 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد که 40٪ آنها فارغ التحصیل دانشگاه هستند.

ازوجی افزود: سیاست گذاری اشتغال در وزارت کار براساس تبصره 18 بودجه حفظ فرصت های شغلی ، توسعه مشاغل و برنامه های بهبود در وزارت کار است و براساس این تفاهم نامه از سال 96تا سال 99 سالانه 450 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود تا

مدیرکل دفتر سیاست گذاری واشتغال گفت: “با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در تبصره 18 لایحه قانون بودجه وارد کرد ، تولید ایجاد می شود ، اما مشکل اشتغال حل نمی شو، دفتر اشتغال در وزارت كار با این تغییرات مخالف است. ”

براساس مرکز آماری ایران ، 1.5 میلیون نفر در بهار شغل خود را از دست داده اند که به گفته کارشناسان ، این امر باید به دلیل تعطیلی شرکت ها به دلیل بحران کرونا باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این هشدار داده بود که به دلیل شیوع کرونا بین 2 میلیون و 870 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر شغل خود را از دست خواهند داد.