مجلس هنوز لایحه منع خشونت علیه زنان را اعلام وصول نکرده است

مجلس هنوز لایحه منع خشونت علیه زنان را اعلام وصول نکرده است، پانزده روز پس از ارسال لایحه قانون “حفظ کرامت زنان و و حمایت از آنها در برابر خشونت” به مجلس شورای اسلامی ، معصومه ابتکار می گوید که این مجلس هنوز این قانون را دریافت نکرده است.

مجلس هنوز لایحه منع خشونت علیه زنان را اعلام وصول نکرده است

پانزده روز پس از ارسال لایحه قانون “حفظ کرامت زنان و و حمایت از آنها در برابر خشونت” به مجلس شورای اسلامی ، معصومه ابتکار می گوید که این مجلس هنوز این قانون را دریافت نکرده است.

به گزارش ایسنا ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، تاخیر در برنامه “صیانت ، كرامت و امنیت زنان در برابر خشونت” را که توسط نمایندگان پارلمان در ماه آذر معرفی شد ، عامل این این تاخیر در اعلام وصول دانست.

لایحه ای را برای “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت”

آذر سال ۹۷ ، دولت حسن روحانی لایحه ای را برای “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” به قوه قضاییه ارسال کرد. در سال 98 ، دولت با تغییرات اساسی این لایحه را به دولت بازگرداند که دولت در مورد آن تجدید نظر کرد.

مجلس شورای اسلامی پیش از این قانون انتخابات را اصلاح کرده بود تا جایگزین لایحه ارائه شده توسط دولت شود.

در ماه های اخیر ، دولت روحانی در مورد موضوعات سیاست داخلی و خارجی با مجلس محافظه کار اختلاف داشته است.
اکنون با نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم ، این اختلافات شدت یافته است.