خواستار محسن رضایی برای ایجاد

دبیرکل مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد ریاست جمهوری، ژنرال محسن رضایی، خواستار ساخت پروژه جدید ایرانی با عنوان” کمربند طلایی ایرانی ” در منطقه خاورمیانه شد.

سخنان رضایی در پاسخ به گفته های رئیس جمهور حسن روحانی، كه در آن وی خواستار همه پرسی مردمی در مورد موضوعات اساسی بود كه مستقیماً بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد، مانند برنامه هسته‌ای و عادی سازی روابط با آمریكا، مطرح شد.

نامزد ریاست جمهوری اظهار داشت: «به همه پرسی نیاز نداریم، بلکه برای کنترل کامل خاورمیانه و تأثیرگذاری بر قدرت های جهانی، به پروژه کمربند طلایی ایرانی نیاز داریم».

رضایی توضیح داد: «از دیدگاه استراتژیک، تحلیل و برنامه انتخاباتی ما، پروژه کمربند طلای ایران در منطقه خاورمیانه است. این کمربند از افغانستان تا ایران، از طریق عراق و سوریه تا آبهای دریای مدیترانه در لبنان امتداد خواهد یافت».

دبیرکل مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «خاطرنشان می شود که بیشتر حوادث طی ۲۰ سال گذشته در این مناطق رخ داده است. بنابراین، فهمیدیم که اگر یک قدرت منطقه ای وجود داشته باشد که این کمربند را کنترل کند، قادر به نظارت و مدیریت امور کل منطقه خواهد بود».

رضایی در طی سخنان خود، از روسای جمهور سابق به دلیل عدم علاقه به این پروژه انتقاد کرد، وی گفت: «هیچ رئیس جمهور ایران را ندیده ایم كه متوجه این موضوع شده باشد. شاید به این دلیل که آنها مقیاس و ماهیت آنچه در این منطقه رخ داده را درک نکرده اند!».

شایان ذکر است که محسن رضایی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بود اما به محمود احمدی نژاد،  باخت.

سپس رضایی مجدداً نامزدی خود را در انتخاباتی که در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد، اعلام کرد.