ایران و کره جنوبی
آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی

آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، گزارش ها حاکی است کره جنوبی و ایران توافق کرده اند که بخشی از حدود 7 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده و در حال حاضر مسدود شده ایران در کره جنوبی را پرداخت کنند. رئیس بانک مرکزی ایران گفت: این رقم از یک میلیارد دلار شروع می شود.

آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی

گزارش ها حاکی است کره جنوبی و ایران توافق کرده اند که بخشی از حدود 7 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده و در حال حاضر مسدود شده ایران در کره جنوبی را پرداخت کنند. رئیس بانک مرکزی ایران گفت: این رقم از یک میلیارد دلار شروع می شود.

تحریم های اقتصادی ایران پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک – معروف به توافق هسته ای ایران یا پرجام – در سال 2018 مجدداً اعمال شد.
این منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی از فروش نفت به دو بانک کره جنوبی شد.

روش های استفاده از بخشی از وجوه مسدود شده ایران

وزارت امور خارجه کره جنوبی پیشتر گفته بود که دو کشور در مورد روش های خاص استفاده از بخشی از وجوه مسدود شده ایران توافق کرده اند.

مقامات وزارت امور خارجه کره جنوبی و مقامات بانک مرکزی ایران در جلسه اخیر خود اعلام کردند که در مورد میزان وجوه منتقل شده و روش انتقال برای کسب رضایت وزارت خزانه داری آمریکا به توافق رسیده اند.