آژانس بین المللی

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت که تصمیم و قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران است و غیر سازنده و غیر دوستانه است و این تأثیر منفی بر مذاکرات و دیدگاه ما درباره آژانس خواهد گذاشت.

واعظی در حاشیه جلسه برگزار شده صبح امروز، چهارشنبه ۱۳ اسفند، هیئت دولت در مورد قطعنامه ضد ایران صادر شده توسط اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و واکنش ایران در برابر این تصمیم ضدایرانی اظهاراتی را به خبرنگاران ارائه داد.

 

♦    ۱۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران 

 

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت که تعداد تحریمها اعمال شده توسط ایالات متحده افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: « فقط در طول چهار سال دولت ترامپ حدود ۱۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شده است».

محمود واعظی افزود: «موضع ما در مورد لزوم لغو تحریم ها روشن است و کشورهای اروپایی و ایالات متحده باید اقدامات بسیار روشنی را انجام دهند و در مقابل ما نیز پس از بررسی و تأیید موضع آنها، همین کار را خواهیم کرد».

واعظی همچنین در مورد مکالمه تلفنی رئیس جمهور با همتای فرانسوی خود صحبت کرد و گفت که این تماس یک ساعت به طول انجامید و مسائل مختلفی از جمله پرونده توافق برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی، اروپا و آمریکا هر دو به حفظ نظم و انجام تعهدات علاقه مند هستند،‌اما به دلیل بروکراسی، مدتی طول خواهد کشید».