نمایندگان مخالف

برخی از نمایندگان مخالف در مجلس اعلام کردند که ماجرای سیلی زدن نماینده سبزوار علی اصغر عنابستانی از یک سرباز راهنمایی و رانندگی را رد کردند.

سیده فاطمه حبیبی ذکر کرد که واقعه سیلی زدن یک مسئول به یک مأمور اجرای قانون جدید نیست جایی که در مرداد ۱۹۹۶، حمدالله کریمی، نماینده پیشین بیجار در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که یک افسر در فرودگاه مهرآباد از ورود وی به منطقه غیر مجاز جلوگیری کرد، به یک افسر سیلی زد.

وی افزود که کمتر از دو ماه پیش در بابل، دادستان عمومی یک مامور را به طور باورنکردنی مورد ضرب و شتم قرار داد، زیرا این مامور مانع ورود وی شد و او را نمی شناخت.

یکی از نمایندگان مخالف در مجلس همچنین اشاره کرد که موضوع نه این دوران پارلمان و نه دوران قبلی است زیرا این یک تفکر است که در ذهن برخی از مقامات جا افتاده است که معتقدند آنها فقط بالاتر از مردم نیستند، بلکه بالاتر از قانون است.

از سوی دیگر، پیشگامان سایت های شبکه های اجتماعی با انتقاد از آنچه از ماجرای نماینده سبزوار با سرباز گفتند و توضیح دادند که اکنون مسئولین از همه مواهب و مزایای ایران بهره مند شده و عدالت اجتماعی را فراموش کرده اند و برخی از آنها معتقدند که موقعیت دولتی به جای مسئولیت و اعتماد به معنای تجمل ، ثروت و داشتن مزایا است.

آنها توضیح دادند که خشم مردم و واکنش آنها نسبت به نمونه ساده رفتار نماینده عنابستانی با سرباز راهنمایی و رانندگی هشداری برای تصمیم گیرندگان و سیاست در کشور است.