دانش‌آموزان ایران

گزارش ها از آموزش نشان داده است که وضعیت دانش‌آموزان ایران در علوم پایه هشتم رو به زوال است و رتبه ایران در علوم نسبت به سایر کشورهای منطقه بسیار نامطلوب است.

شایان ذکر است که آزمون  تیمز “TIMSS” با هدف ارائه اطلاعات مقایسه ای برای ارزیابی عملکرد و سیاست های کشورهای شرکت کننده در ارتقا آموزش و یادگیری ریاضیات و علوم در کلاس های چهارم و هشتم انجام می شود. 

نتایج این آزمون برای کشورهایی که به کیفیت سیستم آموزشی خود اهمیت می دهند بسیار مهم است.

 

♦   رشد دانش‌آموزان ایران در علوم اصلاً قابل توجه نیست

 

نتایج آزمون تیمز به تازگی منتشر شده است، اما نمرات دانشجویان و دانش‌آموزان ایران به میانگین و میانگین نمرات آزمون بین المللی نرسیده اند و بنابراین ایران در ۲۴ سال گذشته به میانگین جهانی نرسیده است.

از سوی دیگر، موسسه مطالعات آموزشی مسئولیت انجام این آزمون را در ایران بر عهده دارد، جایی که مرکز ملی تایمز و مطالعات بی همتای موسسه مطالعات آموزشی نتایج را استخراج و اوضاع ایران را بررسی می کند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: «تاکنون، مرکز ملی مطالعات “تیمز و پرلز” هیچ تجزیه و تحلیل عملی برای کمک به ما در شناسایی عوامل موثر بر عملکرد ضعیف دانش آموزان در امتحانات بین المللی ارائه نداده است».

 وی اضافه کرد: «انتظار می رود محققان این مرکز تلاش جدی برای کمک به وزارت آموزش و پرورش انجام دهند».